home
Shri Datta Swami

Bhakti Ganga (Devotional Songs) — English  Telugu  Hindi

॥श्री दत्त स्त्रोत्रमाला॥


श्री गणेश

श्री मूषिकन्यस्त पाद पद्मायते। वामहस्तालोल धौत दन्तायते।

चारुनृत्यायते विघ्न राजायते। श्री पार्वती प्राणपुत्राय वन्दनम्

सिद्धि बुद्धि प्राण नाथाय वन्दनम्॥

 

श्री वीरभद्र

दक्षक्रतुन्यस्त पाद पद्मायते। वामहस्तालोल तीक्ष्ण खड्गायते।

श्मश्रु वक्त्रायते वीरभद्रायते। श्री कालिका प्राण नाथाय वन्दनम॥

श्री कालिका प्राण नाथाय वन्दनम॥

 

श्री षण्मुख

क्रौञ्चाचलन्यस्त पाद पद्मायते। वामहस्तालोल शक्ति भल्लायते।

षण्मुखाब्जायते तारकन्तायते। वल्लीश्वरी प्राण नाथाय वन्दनम्॥

वल्लीश्वरी प्राण नाथाय वन्दनम्॥

 

श्री शिव

श्रीशैल विन्यस्त पाद पद्मायते। वामहस्तालोल काल शूलायते।

भालनेत्रायते भस्म वक्त्रायते। भ्रमराम्बिका प्राण नाथाय वन्दनम्॥

भ्रमराम्बिका प्राण नाथाय वन्दनम्॥

 

श्री मणिकण्ठ

शबरी गिरिन्यस्त पाद पद्मायते। वामहस्तालोल मन्त्रमालायते।

हरिहरांशायते सुमणिकण्ठायते। श्री मोहिनी प्राण पुत्राय वन्दनम्॥

श्री मोहिनी प्राण पुत्राय वन्दनम्॥

 

श्री वेङ्कटेश्वर

सप्तशैलन्यस्त पाद पद्मायते। वामहस्तालोल केलि पद्मायते।

पद्म नेत्रायते पद्म वक्त्रायते। पद्मासती प्राण नाथाय वन्दनम्॥

पद्मावती प्राणनाथाय वन्दनम्॥

 

श्री सूर्य

प्राचीदिशिन्यस्त पाद पद्मायते। वामहस्तालोल शुक्ल वेदायते।

अरुणबिम्बायते सूर्यदेवायते। छायासती प्राण नाथाय वन्दनम्॥

छायासती प्राण नाथाय वन्दनम्॥

 

श्री कृष्ण

गोवर्धनन्यस्त पाद पद्मायते। वामहस्तालोल चक्रवेगायते।

मकुट पिञ्छायते मधुर वंशायते। राधासती प्राण नाथाय वन्दनम्॥

राधासती प्राण नाथाय वन्दनम्॥

 

श्री राम

साकेत विन्यस्त पाद पद्मायते। वामहस्तालोल चारुचापायते।

सत्यवाक्यायते धर्मरूपायते। सीतासती प्राण नाथाय वन्दनम्॥

सीतासती प्राण नाथाय वन्दनम्॥

 

श्री हनुमान्

आकाश विन्यस्त पाद पद्मायते। वामहस्तालोल भूरिशैलायते।

रामकार्यायते भीमवीर्यायते। सुवर्चला प्राण नाथाय वन्दनम्॥

सुवर्चला प्राण नाथाय वन्दनम्॥

 

श्री अग्नि

यज्ञान्तरन्यस्त पाद पद्मायते। वामहस्तालोल होमपात्रायते।

सप्तजिह्वायते द्रव्यवाहायते। स्वाहासती प्राण नाथाय वन्दनम्॥

स्वाहासती प्राण नाथाय वन्दनम्॥

 

श्री इन्द्र

ऐरावतन्यस्त पाद पद्मायते। वामहस्तालोल हेति वज्रायते।

स्वर्गनाथायते देवराजायते। शचीसती प्राण नाथाय वन्दनम्॥

शचीसती प्राण नाथाय वन्दनम्॥

 

श्री आदिशेष

क्षीरार्णवन्यस्त पाद पद्मायते। वामहस्तालोल नाग पाशायते।

विष्णु तल्पायते शेषदेवायते। नागेश्वरी प्राण नाथाय वन्दनम्।।

नागेश्वरी प्राण नाथाय वन्दनम्।।

 

श्री गरुड

वैकुण्ठ विन्यस्त पाद पद्मायते। वामहस्तालोल पूर्णकुम्भायते।

विष्णु वाहायते गरुड राजायते। विनताम्बिका प्राण पुत्राय वन्दनम्॥

विनताम्बिका प्राण पुत्राय वन्दनम्॥

 

श्री कालभैरव

ब्रह्माण्ड विन्यस्त पाद पद्मायते। वामहस्तालोल कालपाशायते।

दत्तदूतायते भैरवाख्यायते। मायासती प्राण नाथाय वन्दनम्॥

मायासती प्राण नाथाय वन्दनम्॥

 

श्री दत्तात्रेय

सह्यशैलन्यस्त पाद पद्मायते। वामहस्तालोल बीजमालायते।

अरुणवस्त्रायते योगिराजायते। अनघासती प्राण नाथाय वन्दनम्॥

अनघासती प्राण नाथाय वन्दनम्॥

अनघासती प्राण नाथाय वन्दनम्॥

 

श्री दत्त स्वामि

विजयपुरीन्यस्त पाद पद्मायते वामहस्तालोल वेदशास्त्रायते

ज्ञानसूर्यायते दत्तरूपायते श्रीवेणुगोपाल कृष्णाय वन्दनम्॥

श्रीवेणुगोपाल कृष्णाय वन्दनम्॥

 
 whatsnewContactSearch