home
Shri Datta Swami

Recent Articles (By Date)


Filters for articles

Showing 1 to 20 of 260 total records

എന്റെ സദ്ഗുരു ശ്രീ ദത്ത സ്വാമിയുമായുള്ള എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ

Posted on: 27/05/2023

[സൂര്യ എഴുതിയത്]

സ്വാമിയുടെ താമര പാദങ്ങളിൽ വന്ദിച്ചുകൊണ്ട്, എന്റെ സമകാലിക ഭഗവാൻ ദത്തയുടെ മനുഷ്യാവതാരമായ ശ്രീ ദത്ത സ്വാമിയുമായുള്ള എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

എന്റെ വിദേശ സന്ദർശന വേളയിലെ അനുഭവം:

അടുത്തിടെ, സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗിനായി ഓസ്ട്രിയയിൽ (Austria) പോകാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഈ അവസരം തന്നെ ...

Read More→ത്രൈലോക്യയുടെ കഠിനമായ വയറുവേദന സ്വാമി ഏറ്റെടുക്കുന്നു

Posted on: 27/05/2023

[മിസ്. ത്രൈലോക്യ എഴുതിയത്]

എന്റെ സദ്ഗുരു, ശ്രീ ദത്ത സ്വാമിയുടെ താമര പാദങ്ങൾക്ക് വന്ദനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, സ്വാമി തന്റെ ഭക്തരെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു അനുഭവം പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ്, ഒരു വേനൽക്കാല ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. പൊള്ളുന്ന വെയിലായിരുന്നെങ്കിലും...

Read More→പാപ ക്ഷമാപന പഞ്ചകം

Posted on: 22/05/2023

പരം പൂജ്യ  ശ്രീ ദത്ത സ്വാമി രചിച്ചത്

പാപമോചനത്തിനായി ദത്ത ഭഗവാനോടുള്ള അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥന

[Translated by devotees]

സഹങ്കൃതീ സഹകാരനാപി സംവിധൂയാ,
സ്വാത്മനാമേവ സകലോത്തമ മാവിധ്യായ, ।
മാത്തോ മ്ര്ഗോ വാനകരെസ്വിവ ജീവിതോഹം,
പാപക്ഷമാപന പാതോ! പ്രഭു ദത്ത! പാഹി ।।1।।

ഞാൻ എപ്പോഴും അഹംഭാവത്തിൽ ലയിച്ച് എൻറെ അനുബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഏറ്റവും ഉയർന്നവനും മികച്ചവനുമായി ഞാൻ എപ്പോഴും ...

Read More→ശ്രീ ജയേഷ് പാണ്ഡെയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാമി ഉത്തരം നൽകുന്നു

Posted on: 20/05/2023

ശ്രീ ജയേഷ് പാണ്ഡെ ചോദിച്ചു:- പാദനമസ്കാരം സ്വാമി ജി!

1. ശക്തിയുടെ വിജ്ഞാനം എന്താണ്?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- വിജ്ഞാനം എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയ വിശകലനം എന്നാണ്. ശക്തി (Shakti) നിഷ്ക്രിയ ഊർജ്ജമാണ് (inert energy), അതിന്റെ രൂപങ്ങൾ ദ്രവ്യവും (matter) അവബോധവുമാണ്...

Read More→ശ്രീമതി പ്രിയങ്കയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാമി ഉത്തരം നൽകുന്നു

Posted on: 20/05/2023

1. മതേതര രാഷ്ട്രത്തിൽ മതപരമായ അവധി ദിനങ്ങൾ തെറ്റാണോ?

[ശ്രീമതി. പ്രിയങ്ക ചോദിച്ചു:- പാദനമസ്കാരം സ്വാമി, എനിക്കറിയാവുന്ന ചില നിരീശ്വരവാദികളും അജ്ഞേയവാദികളും (agnostics) ചില ചോദ്യങ്ങൾ/വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ പെൻസിൽവാനിയ (Pennsylvania) സംസ്ഥാനം ഈ വർഷം ദീപാവലി ദേശീയ അവധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് ഇതെല്ലാം ആരംഭിച്ചത്....

Read More→മിസ്റ്റർ ടാലിൻ റോവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാമി ഉത്തരം നൽകുന്നു

Posted on: 19/05/2023

1. മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

[മിസ്റ്റർ. താലിൻ റോവ് ചോദിച്ചു: നമസ്‌കാരം ശ്രീ ദത്ത, അങ്ങേയ്‌ക്കെതിരെ ഞാൻ ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ഭക്തന്റെ എല്ലാ...

Read More→ഭാനു സാമിക്യയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാമി ഉത്തരം നൽകുന്നു

Posted on: 19/05/2023

1. ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ ജ്ഞാനം വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം?

[മിസ്. തള്ള ഭാനു സാമിക്യ ചോദിച്ചു: പാദനമസ്കാരം സ്വാമി, ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ...

Read More→ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഉള്ള എല്ലാ വ്യക്തിഗത അവബോധത്തിന്റെയും ആകെത്തുകയാണോ 'പ്രപഞ്ചത്തിൻറെ കൂട്ട അവബോധം'?

Posted on: 19/05/2023

[ശ്രീ അനിൽ ആൻറണി ചോദിച്ചു: പാദനമസ്കാരം സ്വാമി; 07 മെയ് 2023-ന് നൽകിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ, (ലിങ്ക്: https://www.universal-spirituality.org/discourse/kindly-explain-the-meaning-of-the-following-statement-of-god-hanuman--de65af91712c6dca --030c180340b4bd2b--fa28fefc758fe35d--5). വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെ (നിരീശ്വരവാദിയുടെ) കോണിൽ നിന്നുള്ള പ്രസ്താവന: "പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കൂട്ടായ അവബോധം (collective awareness of the universe) ഗുണനിലവാര...

Read More→സ്പേസിന്റെയും ഊർജത്തിന്റെയും ചിത്രത്തിലെ സമയത്തിന്റെ അളവിനെക്കുറിച്ച് എന്തുപറയുന്നു?

Posted on: 19/05/2023

 [ശ്രീ ആദിത്യ നാഥിന്റെ ഒരു ചോദ്യം]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ആദ്യ ഇനമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സൂക്ഷ്മമായ ഊർജ്ജമാണ് (subtle energy) സ്പേസ് (space). സ്പേസ്, വായു, അഗ്നി, ജലം, ഭൂമി, സസ്യങ്ങൾ, അവബോധം (awareness)  തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളോടൊപ്പം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ സമയത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ഇനമായി പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല....

Read More→മിസ്. ഭാനു സാമിക്യയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാമി ഉത്തരം നൽകുന്നു

Posted on: 18/05/2023

1. എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഓരോ നിമിഷവും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടാൻ കഴിയുക?

[മിസ്. ഭാനു സാമിക്യ ചോദിച്ചു: പാദനമസ്കാരം സ്വാമി, ദൈവം എല്ലാ ആത്മാവിലും നിഴൽ പോലെ സദാ സന്നിഹിതനാണെന്ന് അങ്ങ് ഒരു ഭജനിൽ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ,...

Read More→ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി ലാവണ്യയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാമി ഉത്തരം നൽകുന്നു

Posted on: 18/05/2023

1.   സുദാമ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ ദ്വാരകയിലേക്കു് പോകുമ്പോൾ രാമൻ എന്തിനാണു് ശബരിയെ കാണാൻ പോയതു്?

[ശ്രീമതി. ലക്ഷ്മി ലാവണ്യ കെ ചോദിച്ചു: നമസ്തേ സ്വാമി. ശബരിയും (Shabari)   സുദാമയും (Sudama) തമ്മിൽ എന്താൺ വ്യത്യാസം. എന്തുകൊണ്ടാണു് ശ്രീ രാമൻ സ്വയം ശബരിയെ കാണാൻ...

Read More→ഗുരു ദത്ത ശരണാഷ്ടകം

Posted on: 18/05/2023

സകലം പരചക്ര പരിഭ്രമണ
മനുതേ പരമാത്മാ കഥാശ്രവണഃ ।
നനു യോ വിനുത സ സുഖം
ഭവ ദത്ത ഗുരുത്തമ! മീ ശരണം ।।1।।

അങ്ങയുടെ ചക്രം പോലെ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന അങ്ങയുടെ മഹിമാപൂർണ്ണവും ദിവ്യവുമായ പ്രവൃത്തികൾ ശ്രവിച്ചു ആരാണോ അത് ഗ്രഹിക്കുന്നത്...

Read More→അഹങ്കാരത്തിന്റെയും അസൂയയുടെയും ഇരകളാകാതിരിക്കാൻ എന്ത് തരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്?

Posted on: 17/05/2023

[മിസ്. ത്രൈലോക്യയുടെ ഒരു ചോദ്യം]
സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു: അഹംഭാവവും അസൂയയും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ദിവസവും മൂന്ന് തവണ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വ്യായാമം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിരന്തരം...

Read More→കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടതും (concentration) നേർപ്പും (dilution) ഉപയോഗിച്ച് സൂപ്പർഇമ്പോസ് (superimposed) ചെയ്ത യഥാർത്ഥവും അയഥാർത്ഥവും (real and unreal) ദയവായി വിശദീകരിക്കണോ?

Posted on: 16/05/2023

[അടുത്തിടെ നടന്ന ചില സത്സംഗങ്ങളിൽ ഭക്തർ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അവയ്ക്ക് സ്വാമി മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു, അവ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.]

[മിസ്. ത്രൈലോക്യ ചോദിച്ചു:- സ്വാമി, ഇന്നലെ സത്സംഗത്തിൽ, കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടതും നേർപ്പും കൊണ്ട് സൂപ്പർഇമ്പോസ് ചെയ്‌ത യഥാർത്ഥവും അയഥാർത്ഥവുമായതിനെപ്പറ്റി...

Read More→ജീവ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണോ?

Posted on: 16/05/2023

[അടുത്തിടെ നടന്ന ചില സത്സംഗങ്ങളിൽ ഭക്തർ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അവയ്ക്ക് സ്വാമി മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു, അവ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.]

[ശ്രീ എസ്. ഭീമാശങ്കരം (ശ്രീ ഫണിയുടെ പിതാവ്) ചോദിച്ചു:- കോസ്മിക് ഊർജ്ജം (cosmic energy) ശാശ്വതമായതിനാൽ (eternal), പ്രപഞ്ച ഊർജ്ജം വ്യക്തി ആത്മാ വിന് (അവബോധം) കാരണമായതിനാൽ...

Read More→എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അസുരന്മാർക്ക് ദോഷകരമായ വരങ്ങൾ നൽകുന്നത്?

Posted on: 16/05/2023

[അടുത്തിടെ നടന്ന ചില സത്സംഗങ്ങളിൽ ഭക്തർ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അവയ്ക്ക് സ്വാമി മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു, അവ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.]

[ശ്രീമതി. ചിന്നമതം ജാൻസി ചോദിച്ചു:- അസുരന്മാർ അജ്ഞരാണെന്നും...

Read More→കൊതുകുകളെ കൊല്ലുന്നത് പാപമാണോ?

Posted on: 16/05/2023

[അടുത്തിടെ ചില സത്സംഗങ്ങളിൽ ഭക്തർ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, സ്വാമി അവയ്ക്കു് മറുപടി നൽകി, അവ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.]

[ഡി. നാഗേന്ദ്രയുടെ ചോദ്യം]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- കൊതുകുകൾ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുക മാത്രമല്ല, വളരെ നല്ല മനുഷ്യരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമൂഹത്തെയാകെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അത് പാപമല്ല...

Read More→എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നത്?

Posted on: 16/05/2023

[അടുത്തിടെ നടന്ന ചില സത്സംഗങ്ങളിൽ ഭക്തർ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അവയ്ക്ക് സ്വാമി മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു, അവ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.]

[ശ്രീ ഡി. നാഗേന്ദ്രയുടെ ഒരു ചോദ്യം]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ആ വ്യക്തിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ...

Read More→പാൽ (പാൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ) ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണമാണോ?

Posted on: 16/05/2023

[അടുത്തിടെ നടന്ന ചില സത്സംഗങ്ങളിൽ ഭക്തർ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അവയ്ക്ക് സ്വാമി മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു, അവ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.]

[ശ്രീ ഡി. നാഗേന്ദ്രയുടെ ഒരു ചോദ്യം]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- പശുവിന്റെ രക്തമോ മാംസമോ അല്ല പാൽ...

Read More→എന്തുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിലവിലില്ല?

Posted on: 16/05/2023

[അടുത്തിടെ നടന്ന ചില സത്സംഗങ്ങളിൽ ഭക്തർ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അവയ്ക്ക് സ്വാമി മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു, അവ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.]

 [ശ്രീ അമിത് നാരംഗ് ചോദിച്ചു:- മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും ശിവന്റെയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട്, അതേസമയം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ചുരുക്കം (പുഷ്കറിൽ (Pushkar) എനിക്ക് ഓർമിക്കാൻ...

Read More→ 

Note: Articles marked with symbol are meant for scholars and intellectuals only

 
 whatsnewContactSearch

Filters for articles