home
Shri Datta Swami

Recent Articles (By Date)


Filters for articles

Showing 1 to 20 of 804 total records

ശ്രീമതി ഛന്ദയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാമി ഉത്തരം നൽകുന്നു

Posted on: 07/06/2024

പ്രബുദ്ധരും അർപ്പണബോധമുള്ളവരുമായ ദൈവദാസരേ,

1. അനഘയുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥമെന്താണ്? സൃഷ്ടി യെന്നോ പാപരഹിതമെന്നോ?

[ശ്രീമതി. ഛന്ദ ചോദിച്ചു: പാദനമസ്‌കാരം സ്വാമി, ദയവായി ഇനിപ്പറയുന്ന സംശയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുക: സ്വാമി, അനഘ എന്നാൽ സൃഷ്ടിയെന്ന് ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സൃഷ്ടിയുടെ രൂപത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അനഘ എന്നാൽ പാപരഹിത എന്നാണെന്നാണ് അങ്ങ് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളും...

Read More→ഗാഢനിദ്രയിലെ അജ്ഞത സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ഉണർവിൻ്റെ സമയത്ത് എങ്ങനെ തകർക്കപ്പെടുന്നു?

Posted on: 06/06/2024

ശ്രീ ജി. ലക്ഷ്മൺ ചോദിച്ചു: പാദനമസ്കാരങ്ങൾ സ്വാമി. ഈ ചോദ്യം ഗാഢനിദ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗാഢനിദ്ര അജ്ഞത നിറഞ്ഞതാണ്, അവബോധം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. (i) സാധാരണ ഉണർവ് (നോർമൽ അവേക്കനിങ്) സംഭവിക്കുമ്പോൾ, (ii) ഗാഢനിദ്രയിൽ നിന്ന് ബാഹ്യമായ ശക്തമായ ഉണർവിലൂടെ ഈ അജ്ഞത എങ്ങനെ...

Read More→ശ്രീമതി ഛന്ദയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാമി ഉത്തരം നൽകുന്നു

Posted on: 06/06/2024

1. രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ്റെ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച് ദയവായി അഭിപ്രായം പറയുക.

[ശ്രീമതി ഛന്ദ ചന്ദ്ര ചോദിച്ചു: - പാദനമസ്കാരം സ്വാമി, ദയവായി താഴെ പറയുന്ന സംശയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുക: - രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ പലതവണ പറയുമായിരുന്നു, "മാ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്തതിനാൽ ഒരു ദിവസം പാഴായി". താൻ തന്നെ ദൈവമായതിനാൽ തൻ്റെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇത്...

Read More→എല്ലാ മതങ്ങളും പറയുന്നത് അവരുടെ ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്നാണ്. എന്താണ് അങ്ങയുടെ ഉത്തരം?

Posted on: 06/06/2024

മിസ്സ്‌. ത്രൈലോക്യ ചോദിച്ചു:- പാദനമസ്കാരം, സ്വാമി. ഗീതയിൽ പറയുന്നത് ഏകാഗ്രമായ ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം (ഏക ഭക്തിഃ... ) കൂടാതെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനല്ലാതെ മറ്റൊരു രൂപവും വിചാരിക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞു ( അനന്യാ... ). അത്തരം പ്രസ്താവനകൾ എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉണ്ട്, അവരുടെ രൂപം ഒഴികെ, ദൈവത്തിൻ്റെ...

Read More→ഹിന്ദുമതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യാന്വേഷിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് സ്വാമിയുടെ മറുപടി

Posted on: 05/06/2024

പ്രബുദ്ധരും അർപ്പണബോധമുള്ളവരുമായ ദൈവദാസരേ,

[പ്രൊഫ. ജെ.എസ്.ആർ. പ്രസാദ് ചോദിച്ചു:- റഫറൻസ്: സത്യാന്വേഷി, ഒരു യൂട്യൂബർ]

1. സത്യാന്വേഷി പറയുന്നു ഭഗവദ്ഗീത ഒരു കൊലപാതക കൈപ്പുസ്തകമാണെന്ന് (മർഡർ മാൻയൂൽ). സ്വാമി, അഭിപ്രായം പറയൂ.

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- കൊലപാതകം എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊല്ലുക എന്നാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധമായോ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവുമായോ ഉപമിക്കാം. ഈ അടുത്ത കാലം വരെ, ഈ ലോകത്ത് നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന...

Read More→വാലി, രാവണൻ, ഖരദൂഷണൻ എന്നിവരെ വധിച്ച ശ്രീരാമൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സത്വഗുണത്തിൽ പെട്ടത്?

Posted on: 04/06/2024

[സ്വാമി: പരശുരാമനെപ്പോലെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അവതാരം പോലും ജന്മ ബ്രാഹ്മണനും കർമ്മ ക്ഷത്രിയനുമായിരുന്നു, കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ക്ഷത്രിയ ജാതിയിൽ മാത്രമുള്ളതാണ്. രാമൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ അവൻ ജന്മ ക്ഷത്രിയനായിരുന്നു. എന്നാൽ അവൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ സാത്വികമായിരുന്നു, അതിനാൽ...

Read More→അവ്യക്തം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?

Posted on: 04/06/2024

[സ്വാമിജിയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രീമതി ടിങ്കു കെ യുടെ ചോദ്യങ്ങൾ]

1. a) ' അവ്യക്തം ' എന്നതിനർത്ഥം ലോകം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിയ ശേഷം അതേ വ്യവസ്ഥകളോടെ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണോ?

[സ്വാമി: "പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന നിലയിൽ ദൈവം ഏകനായതിനാൽ,...

Read More→എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ബ്ലൂപ്രിൻ്റ് ആയി മാറുന്നത്?

Posted on: 04/06/2024

[ശ്രീ പ്രവീൺ നാഗേശ്വരൻ ചോദിച്ചു: പ്രിയ സർ, നമസ്തേ!! കർമ്മം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാമോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ബ്ലൂപ്രിൻ്റ് ആയി മാറുന്നത്. ആശംസകളോടെ, പ്രവീൺ]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു: - കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി ഗുണമായി...

Read More→ദൈവിക സേവനത്തിൻ്റെ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അടിസ്ഥാനം എന്തായിരിക്കണം?

Posted on: 04/06/2024

ശ്രീമതി. സുധാ റാണി ചോദിച്ചു: പാദ നമസ്കാരം സ്വാമി. ഭാഗ്യ ചതുഷ്ടയത്തിൻ്റെ അപൂർവ അവസരം തന്നതിന് നന്ദി സ്വാമി. ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും തീർച്ചയായും ദുരിതം തിരികെ നൽകുമെന്ന് അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഞാൻ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി. അനുഭവവും ഈ സത്യത്തോട് യോജിക്കുന്നു...

Read More→ആത്മീയ യാത്രയിൽ ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ പൂർവ്വജന്മങ്ങൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ?

Posted on: 04/06/2024

[ശ്രീ ബി. രാഘവ ശർമ്മയുടെ ഒരു ചോദ്യം]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങൾ അറിയുന്നതിൽ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല, അത് പഴയ സിനിമകൾ കാണുന്നത് പോലെയാണ്. പല ജന്മങ്ങളിൽ പല സംഭവങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു...

Read More→ആരെങ്കിലും ഗുരുതരമായ പാപം ചെയ്താൽ, ആ പാപം ദഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് അയാൾ യോഗ്യനാകുമോ?

Posted on: 03/06/2024

ശ്രീ സൗമ്യദീപ് മൊണ്ടൽ ചോദിച്ചു: പ്രോണം സ്വാമിജീ, മുമ്പ് ചെയ്ത പാപം മനസ്സിലാക്കി പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, തെറ്റായ കർമ്മത്തിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. എന്നാൽ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ക്രമത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും...

Read More→ഹനുമാൻ ചാലിസയുടെ സൗന്ദര്യം പ്രകാശിപ്പിക്കൂ

Posted on: 03/06/2024

ശ്രീമതി. സുധാ റാണി ചോദിച്ചു: പാദനമസ്കാരം സ്വാമി. സ്വാമി അങ്ങയുടെ നിരുപാധികമായ ദയയ്ക്ക് നന്ദി. സ്വാമി, വിശുദ്ധ തുളസീദാസ് രചിച്ച ഹനുമാൻ ചാലിസ ജപിക്കാൻ ഭക്തരോട് അങ്ങ് എപ്പോഴും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ആ ഇതിഹാസ ശ്ലോകം ആത്മാവിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണം ദയവായി ഞങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും...

Read More→ഭക്തരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാമി ഉത്തരം നൽകുന്നു

Posted on: 03/06/2024

1. എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻകഴിയുമോ?

[മിസ്റ്റർ. ഈവ് ബാൾഡ്‌വിൻ ചോദിച്ചു: കഴിഞ്ഞ അഞ്ചര വർഷമായി എന്നെ തളർത്തുകയും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്ത ഒരു വലിയ മാനസിക തകർച്ച എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു...

Read More→ബാഹ്യമായ മാനസിക ക്ലേശങ്ങൾ ആന്തരികമായി ബാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ എങ്ങനെ കൈവരിക്കാനാകും?

Posted on: 03/06/2024

1. ഒരു ഭക്തൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ബാഹ്യമായ മാനസിക ക്ലേശങ്ങൾ ആന്തരികമായി ബാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ എങ്ങനെ കൈവരിക്കാനാകും?

[ശ്രീ അനിൽ ചോദിച്ചു: പാദനമസ്കാരം സ്വാമി, ഇനിപ്പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ പ്രതികരണം നൽകുക, അങ്ങയുടെ ദിവ്യ താമര പാദങ്ങളിൽ. അടുത്തിടെ...

Read More→ക്രിസ്തുമതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രീ അനിലിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാമി ഉത്തരം നൽകുന്നു

Posted on: 03/06/2024

1. ജൂതന്മാർക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മുസ്ലീങ്ങൾക്കും അവരുടെ വംശപരമ്പര ഒന്നുതന്നെയാണെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കാരണം എന്താണ്?

[ശ്രീ അനിൽ ചോദിച്ചു: ജൂതന്മാർ മോശയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രവാചകനെയും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥം തോറയാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ യേശുവിനെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കുന്നു, അവർ പിന്തുടരുന്ന വേദഗ്രന്ഥം ബൈബിളാണ്. മുഹമ്മദ് വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും ഇസ്ലാം...

Read More→ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭക്തൻ്റെ വാദത്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെ മറുപടി പറയും?

Posted on: 03/06/2024

ശ്രീ ദുർഗാപ്രസാദ് ചോദിച്ചു: പാദനമസ്കാരം സ്വാമി, വിഷ്ണു മാത്രമേ ശാശ്വതമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനുമായി ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഗീതയിൽ (AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി...

Read More→ശ്രീമതിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാമി ഉത്തരം നൽകുന്നു. അനിത

Posted on: 03/06/2024

1 a) അജ്ഞത മൂലം വഴുതിപ്പോയ ബ്രാഹ്മണൻ എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയ യാത്രയിൽ ഉന്നമനം നേടുന്നത്?

[ശ്രീമതി. അനിതാ റെങ്കുന്ത്ല ചോദിച്ചു: ജയ് ഗുരു ദത്താ 🙏 പാദ നമസ്‌കാരം സ്വാമിജി 🙏 അപാരമായ അനന്തമായ ജ്ഞാനത്തിനും അത് വാരാന്ത്യ സത്സംഗങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ച വിധത്തിനും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെയും പ്രവൃത്തികളെയും സംബന്ധിച്ച്...

Read More→ഗാഢനിദ്രയിൽ അവബോധം ഇല്ലാതായാൽ, ഗാഢനിദ്രയിൽ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കുന്നു?

Posted on: 01/06/2024

[പ്രൊഫ. ജെ.എസ്.ആർ. പ്രസാദ് ചോദിച്ചു:- സ്വാമി, ഗാഢനിദ്രയിലൂടെയാണ് ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതെന്ന് ശങ്കരൻ പറഞ്ഞു (സുപ്ത്യേക സിദ്ധഃ). മസ്തിഷ്ക-നാഡീവ്യൂഹം പ്രവർത്തിക്കാതെ പൂർണമായി വിശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ അടിസ്ഥാനപരമായ അവബോധം അവിടെ അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന് അങ്ങ് പറയുന്നു. ഈ വൈരുദ്ധ്യം അങ്ങ് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം?]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ഗാഢനിദ്രയിൽ, പ്രവർത്തിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക-നാഡീവ്യൂഹത്തിലെ (വർക്കിംഗ് ബ്രെയിൻ-നെർവസ്സ് സിസ്റ്റം) നിഷ്ക്രിയ ഊർജ്ജം (ഇനെർട്ടു എനർജി)...

Read More→വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുടെയും ദത്താത്രേയൻ്റെയും രൂപങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക

Posted on: 01/06/2024

ശ്രീമതി. സുധാ റാണി ചോദിച്ചു: പാദനമസ്കാരം സ്വാമി. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഞാൻ നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ശാശ്വത സത്യത്തിൻ്റെ വഴിയും ലക്ഷ്യവുമായി അങ്ങയുടെ താമര പാദങ്ങൾക്ക് അനന്തകോടി പ്രണാമം. ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുടെയും ദത്താത്രേയൻ്റെയും ദൈവരൂപങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശൂ. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആരാധനയ്ക്ക്...

Read More→ദത്ത ദൈവത്തോടുള്ള ദൈനംദിന പ്രാർത്ഥന

Posted on: 26/05/2024

(പരമ പൂജ്യ ശ്രീ ദത്ത സ്വാമി രചിച്ചത്)

സർവത്ര സർവദാ സർവ-പാപകർമാസ്മി സർവധാ,
ത്വത്തോ നാന്യാ ഗതിസ്തത!, ദത്ത ദേവ! ദയോദധേ!...

Read More→ 

Note: Articles marked with symbol are meant for scholars and intellectuals only

 
 whatsnewContactSearch

Filters for articles