home
Shri Datta Swami

Bhakti Ganga (Devotional Songs) — English  Telugu  Hindi

॥ ब्रह्मास्त्र स्तुति॥


नमो नमो ब्रह्मास्त्राय सर्व शोक विनाशकाय
सान्ध्य दीधिती भामयाय वेदमन्त्र प्रज्ज्वलनाय
नमो नमो ब्रह्मास्त्राय सर्व शोक विनाशकाय

इच्छायैव व्यर्थ जगते सर्व साध्य विभूति महते
अप्रतीपा मेव विशते ब्रह्म तेजो राशि लसते
नमो नमो ब्रह्मास्त्राय सर्व शोक विनाशकाय

जप कमण्डलु तोय जाया ब्रह्म वाक्य विजृम्भिताय
सर्व दैवत वन्दिताय सेवकायित सर्वास्त्राय
नमो नमो ब्रह्मास्त्राय सर्व शोक विनाशकाय

अनघा शक्ति प्रचोदकाय दत्तात्रेय स्वरूपकाय
आगम विद्युदुज्ज्वलाय ज्ञानमाग्नि ज्वालिकाय
नमो नमो ब्रह्मास्त्राय सर्व शोक विनाशकाय

 
 whatsnewContactSearch