home
Shri Datta Swami

Bhakti Ganga (Devotional Songs) — English  Telugu  Hindi

అడుగో | అల్లడుగో | వేంకట దత్తుడు


(నారాయణుడు వైకుంఠమును వీడి శ్రీ లక్ష్మి కొరకు భూలోకానికి పరుగిడుట)
 

అడుగో | అల్లడుగో | వేంకట దత్తుడు (పల్లవి)

1.  తియ్య మామిడి చిగురు లేత పెదవులందు - చిందెడి సన్న నవ్వు వాడు |
ఉదయాన సరసులో విచ్చుచున్న - కమలాలబోలు నయనములవాడు ||

2.  నీటుగానున్న సంపెంగ సుమము - బోలు నాసంబుతో వెలుగువాడు |
పన్నీర పుష్పాల తళుకు లొలుకు - లేత బుగ్గల నెర్రతనము వాడు ||

3.  ఊర్ధ్వ త్రిపుండ్రంబులుజ్జ్వలముగా - భాసించుచుండు నిటలంబువాడు |
తప్త కాంచన దీప్తి మెరుపులొప్ప - పీతాంబరోజ్జ్వ లాంచలమువాడు ||

4.  కొండ బండల మీద నర్ధరాత్రి - పద్మ కొరకై పరుగుతోడ |
దిగుచున్న వాడతడు పలుగురాళ్ళ - కాలి గాయముల లెక్కింపడెపుడు ||

5.  నిస్వార్ధ భక్తికై ప్రాణమైనను - తృణముగా త్యాగంబు సేయువాడు |
కోటి యఙ్ఞములైన జపతపములు - పూజలైనను వాని కట్టలేవు ||

 
 whatsnewContactSearch