home
Shri Datta Swami

Bhakti Ganga (Devotional Songs) — English  Telugu  Hindi

గోవింద గోవింద నామమేచాలు


గోవింద గోవింద నామమేచాలు
అన్నపానములేల ? సంసారమేల ? (పల్లవి)

ఏడు కొండలనెక్కి ఈక్షించియుంటినే  | ఏడేడు లోకాల అందగాడే వాడు |
బ్రహ్మర్షులైనట్టి పురుషులే మోహించి | కౌగిలింతల వాని ముద్దాడ మనసాయె ||

ఆ కన్నులాకర్ణ సువిశాలములు జూడ | మెరిసేటి మీనముల తలపింపచేసెనే |
కనురెప్పలాతామ్ర పద్మముల మురిపించు | పద్మలోచనుడన్న నిజముగా వాడేనే ||

ఆ ముద్దు పెదవులను చుంబించ పిచ్చెక్కె | తియ్యమామిడి లేత చిగురులె కనిపించె |
ఆ బుగ్గలరుణాలు కొరకంగ వెర్రెక్కె | పన్నీర పుష్పాల తళుకులను చిందించు ||

ముత్యాల పలువరస సన్న నవ్వుల వెలుగు |హిమబిందువుల చిందుసూర్యాంశువులబోలు |
అందాలమెక్కినది ముచ్చటైనది ముక్కు | సంపెంగ తలవంచె నూగుపూవును మించె ||

ఆజానుబాహువులు అరవింద చరణాలు | సువిశాల వక్షమున వైజయంతీ మాల |
శంఖచక్రములొప్ప వరదాభయకరాల | వాసుదేవుడె వాడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు ||

వజ్రవైడూర్యాది కనకాభరణములను | అంగాంగముల కప్పి ముంచివేశారె |
పెద్దపెద్దవి పట్టె నామాల నుదుటిపై | అందాల దాచారె దిష్టి తగ్గించగా ||

ధీరుడె శృంగార సార్వభౌముడె వాడు | లోకాల నేలేటి ఠీవితో నిలిచాడె |
లావణ్య చందిరుడు తారుణ్య భాస్కరుడు | కారుణ్య సాగరుడు వాడొక్కడేనే ||

పాదాల వేదాలు కుక్కలై పడియుండు | పరమ పావనుడతడు పరమాత్మ దత్తుండు |
విశ్వకర్తయు భర్త హర్తయును వాడేను |అడుగడుగు దండాల మ్రొక్కేరు సురమునులె ||

 
 whatsnewContactSearch