home
Shri Datta Swami

Posted on: 25 Nov 2023

               

Malayalam »   English »  

സ്വാമി ഭക്തരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു

[Translated by devotees of Swami]

പ്രബുദ്ധരും അർപ്പണബോധമുള്ളവരുമായ ദൈവദാസരേ,

1. മനസ്സും ഹൃദയവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ, ഏതാണ് പിന്തുടരേണ്ടത്?

[ശ്രീമതി. ഛന്ദ ചോദിച്ചു: പാദനമസ്കാരം സ്വാമി. മനസ്സും ഹൃദയവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ, എന്താണ് പിന്തുടരേണ്ടത്? എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ ദിവ്യമായ താമര പാദങ്ങളിൽ, ഛന്ദ]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- സ്നേഹത്തിന്റെ സ്ഥലമാണ് ഹൃദയം. മനസ്സാണ് സംശയങ്ങളുടെയും ചർച്ചകളുടെയും ഇടം. ഈ രണ്ടിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി. ഹൃദയത്തിൽ അന്ധമായ സ്നേഹം ഉണ്ടാകാം, അത് ശരിയല്ല. മനസ്സ് എപ്പോഴും സംശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഇത് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ നശിപ്പിക്കും. അതിനാൽ, യുക്തിപരമായ വിശകലനം നടത്തുകയും ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിയെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരണം.

2. യഹൂദ മതത്തിലെ രത്നം എന്താണ്?

[യൂട്യൂബ് ഫോറത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം:

സ്വാമി: എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും രത്നങ്ങൾ ... ആത്മീയതയ്ക്ക് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, അത് വിവിധ മതങ്ങളിൽ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഇസ്ലാമിന്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം, ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹം, ഹിന്ദുമതത്തിലെ മറ്റ് മതങ്ങളോടുള്ള സഹിഷ്ണുത, ബുദ്ധമതത്തിന്റെ സാമൂഹിക സേവനം, ജൈനമതത്തിന്റെ അഹിംസ എന്നിവ ഒരു ആത്മീയ വ്യക്തി ആർജ്ജിക്കേണ്ട പ്രധാന ഗുണങ്ങളാണ്. വിവിധ മതങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക പരമ്പരാഗത വശങ്ങൾ ഇവയാണ്, അവ അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഈ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അതാത് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സത്ത പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു. …

@3d3nrisen (യൂട്യൂബ് -ൽ നിന്ന്) ചോദിച്ചു: നിങ്ങൾ യഹൂദ ഉപേക്ഷിച്ചു....എന്തുകൊണ്ട്?]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ഞാൻ പ്രധാന മതങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മതത്തിനും അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്.

3. നന്ദി സ്വാമി, അങ്ങ് മാത്രമാണ് ശാശ്വതൻ 🙇🏻‍♀️🙏🏻

[ശ്രീമതി. അമുദ സമ്പത്ത് ചോദിച്ചു: പാദ നമസ്കാരം സ്വാമി, 2023 നവംബർ 11 ശനിയാഴ്ച, ഞാൻ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കൊണ്ട് വരാൻ പോയി. ബൈക്കിൽ മടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പശുക്കൂട്ടം കടക്കാൻ പോവുകയായിരുന്നു. എങ്ങനെയോ അവർക്കിടയിലൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചു, പക്ഷേ ഒരു പശുവിന് ദേഷ്യം വന്നു. പിന്നീടത് ശ്രദ്ധിച്ചു, ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറായി, ഞാൻ ശബ്ദ മെടുത്ത് സ്വാമിയെ വിളിച്ചു, എന്റെ സുഹൃത്തും പരിഭ്രാന്തരായി. പശു സ്തംഭിച്ചുപോയി, ഞാൻ സ്വാമിയെ വിളിച്ചതിനു ശേഷം അത് അൽപ്പം പോലും അനങ്ങിയില്ല. ഇത് പൂർണ്ണമായും അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണമാണ് സ്വാമി. ആ വഴി കടന്നപ്പോൾ സ്വാമി എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം നിമിത്തം ആ നിമിഷം ഞങ്ങൾ കുലുങ്ങിയില്ല. അങ്ങ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും ലക്ഷ്യവും സ്വാമി. അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണവും നിരുപാധികമായ സ്നേഹവും ഞങ്ങൾക്ക് അജ്ഞാതമാണ്, എന്നാൽ കുറച്ച് മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ അറിവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ, ഞങ്ങൾക്ക് അവ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. എന്തുതന്നെയായാലും സ്വാമി, അങ്ങയുടെ കരവും സാന്നിധ്യവും എല്ലായിടത്തും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. സ്വാമി, ഇതെങ്ങനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിരുന്നു. വളരെ നന്ദി, സ്വാമി🙏🏻🙏🏻❤️അങ്ങയുടെ ദിവ്യ താമര പാദങ്ങളിൽ 🙇🏻‍♀️🙏🏻]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ദൈവം സ്നേഹത്തിന്റെ മൂർത്തീഭാവമാണ്. തന്റെ ഭക്തരെ അവൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. അവന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം അവന്റെ മഹാശക്തി നിമിത്തമാണ്.

4. എന്തുകൊണ്ടാണ് രമണ ഒഴികെയുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ അവരുടെ മരണസമയത്ത് ദർശനം നൽകാത്തത്?

[ശ്രീ. സത്തിറെഡ്ഡി ചോദിച്ചു: മീ പാദ പത്മലാകു നമസ്‌കാരം സ്വാമിജി. സ്വാമിജി, ദത്തദേവന്റെ മറ്റ് അവതാരങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, സ്കന്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യാവതാരങ്ങളിൽ, ശരീരം വിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അഗ്നിഗോളം പോലെ ദർശനം നൽകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഭഗവാൻ രമണ മഹർഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ. ഭഗവാൻ രമണ മഹർഷി തന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ മറ്റ് അവതാരങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ദർശനം കിട്ടുന്നില്ല? ദയവായി വിശദീകരിക്കൂ സ്വാമിജി. സ്വാമിജി, ഇതിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യാചകനായ സത്തിറെഡ്ഡിയെ പഠിപ്പിക്കൂ 🙏🙏🙏]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ രൂപവും ഒരു പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമാണ്. അതിനാൽ, ഒരു അവതാരത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാമിനെ മറ്റൊരു അവതാരത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാമുമായി നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യരുത്.

5. അഗ്നിയുടെ ഏഴ് തരം വിശദീകരിക്കുക.

[സ്വാമിജീ, ലൗകികാഗ്നി, വൈശ്വനാർഗ്നി എന്നിങ്ങനെ ഏഴുതരം അഗ്നികൾ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഏഴ് തരം അഗ്നികളെ ദയവായി വിശദീകരിക്കുക. സ്വാമിജി, ഇതിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യാചകനായ സത്തിറെഡ്ഡിയെ പഠിപ്പിക്കൂ 🙏🙏🙏]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- അഗ്നിക്ക് (ഫയർ ) ഏഴ് മിന്നലുകൾ (ഫ്ലാഷ്സ്) ഉണ്ട്, ഓരോന്നിനും ഒരു പ്രത്യേക നിറമുണ്ട്. അഗ്നി മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട്:- i) ലൗകികാഗ്നി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികാഗ്നി, ഇത് ജ്വലിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അഗ്നിയാണ്. ii) വൈദ്യുതാഗ്നി, വൈദ്യുതോർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന അഗ്നി, iii) വൈശ്വാനരാഗ്നി, അത് ദിവ്യമാണ്, അത് വിശക്കുന്നവന്റെ വയറ്റിൽ വിശപ്പ് തീയായി കത്തുന്ന അഗ്നിയാണ്.

6. പരിക്കേറ്റ ഭീകരനെ ഡോക്ടർ ചികിത്സിക്കണമോ വേണ്ടയോ?

[സ്വാമിജി, വീണ്ടും സുഖം പ്രാപിച്ചാൽ സമൂഹത്തിന്റെ സമാധാനം കെടുത്തുമെന്നതിനാൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഉള്ളവരും തീവ്രവാദികളെ ചികിത്സിക്കണോ, അതോ ഇതൊന്നും മനസ്സിൽ വയ്ക്കാതെ ഡോക്ടർ തന്റെ കടമ നിർവഹിക്കണോ? സ്വാമിജി, ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഈ യാചകനായ സത്തിറെഡ്ഡിയെ പഠിപ്പിക്കുക 🙏🙏🙏]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ ആത്മാവിനും ഈ ഭൂമിയുടെ ഭാവി അവന്റെ/അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ, പാപം ഫലം ചെയ്യും, അത്തരം ആത്മാവ് കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടും.

7. വളരെ കഠിനമായ വാർഷിക ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ മാനേജരുമായി ചർച്ച ചെയ്യണോ അതോ ഇത് എന്റെ കർമ്മമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അവഗണിക്കണോ?

[ശ്രീ. ഭരത് കൃഷ്ണ ചോദിച്ചു: പാദനമസ്കാരം സ്വാമി, പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്റെ ഇനിപ്പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ദയവായി ഉത്തരം നൽകുക. സ്വാമി, എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജോലിയിൽ, അധർമ്മം സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ ഞാൻ അഭിമുഖീകരിച്ചു, പക്ഷേ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ടീമിന് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വർഷത്തെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ എന്റെ പല സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഓഫീസ് സമയത്തിനപ്പുറം (ഞാനടക്കം) ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് വീണ്ടും ഇത്തരം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള ഈ യുക്തിരഹിതമായ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന്, ഞാനുൾപ്പെടെയുള്ള എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ പലർക്കും അടുത്ത വർഷം അധിക മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്ന് ഞാൻ ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ മാനേജരെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്റെ മാനേജർക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ലക്ഷ്യം കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം, പക്ഷേ അത് എന്റെ ടീം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലാഭത്തെ ബാധിക്കും. ഇത് മിക്കവാറും എന്റെ ശമ്പളത്തെ (അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പള വർദ്ധനവിനെ) ബാധിക്കുകയും എന്റെ മാനേജറുമായുള്ള എന്റെ സൗഹൃദ ബന്ധത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഞാൻ ഈ വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടണോ അതോ ഇത് എന്റെ കർമ്മമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അവഗണിക്കണോ സ്വാമി?]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ഏത് പ്രവൃത്തിയിലും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സത്യസന്ധനും നിങ്ങളുടെ അന്തക്കരണത്തോട്  ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവനുമായിരിക്കണം.

8. ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ഗുണങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് തിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വന്നാലോ?

[സ്വാമി, മോശമായ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും അവയെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയ്ക്കണമെന്നും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു, അതാണ് ശരിയായ ദിശ. ഈ ആശയത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ഗുണങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് തിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വന്നാലോ? ഉദാഹരണത്തിന്, പല കൗമാരക്കാരും ഹോർമോണുകളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ലൈംഗികാഭിലാഷത്താൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയും വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എതിർലിംഗത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളും ഇത് സാധാരണമാണെന്ന് കാണിക്കുകയും ഈ കൗമാരക്കാരിൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ എതിർലിംഗത്തിലുള്ളവരോട് അത്തരം ആകർഷണം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ഈ ഗുണം ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗം വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നതാണ്, പക്ഷേ അവരുടെ വളരെ ചെറുപ്പമായതിനാൽ അവർക്ക് കഴിയില്ല. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടും സ്വാമി? എന്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകിയതിന് നന്ദി സ്വാമി. നിങ്ങളുടെ ദാസൻ, ഭരത് കൃഷ്ണ.]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ഇത് ആധുനിക കാലത്തെ ഒരു പോരായ്മയാണ്. പുരാതന കാലത്ത്, മനസ്സിന്റെ പക്വത വിവാഹത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ തീരുമാനിച്ചു. വിശക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. എന്തിനാണ് പുറത്ത് പോയി എല്ലാ മണ്ടത്തരങ്ങളും കഴിച്ച് അസുഖം വരുത്തുന്നത്? ആരും വിശപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കരുത്, അതേ സമയം ആരും മോശമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രോഗബാധിതരാകരുത്. വിഡ്ഢിത്തമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ വിശപ്പിനെ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് വിശക്കുന്ന വ്യക്തിയെ മോശമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. അതിനാൽ, ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ ശക്തമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വിശപ്പ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വേണം. പുരാതന ആളുകൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വളരെ ജ്ഞാനികളായിരുന്നു. ആധുനിക മനുഷ്യർ അതിബുദ്ധിമാന്മാരാണ്, വിശപ്പ് മരിക്കുന്നതുവരെ അവർ വിശപ്പിനെ മാറ്റിവച്ചു, അങ്ങനെ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ദഹിക്കാതിരിക്കാൻ വിശപ്പില്ലാതെ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു.

 
 whatsnewContactSearch