home
Shri Datta Swami

Posted on: 19 May 2023

               

Malayalam »   English »  

മിസ്റ്റർ ടാലിൻ റോവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാമി ഉത്തരം നൽകുന്നു

[Translated by devotees]

1. മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

[മിസ്റ്റർ. താലിൻ റോവ് ചോദിച്ചു: നമസ്‌കാരം ശ്രീ ദത്ത, അങ്ങേയ്‌ക്കെതിരെ ഞാൻ ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ഭക്തന്റെ എല്ലാ സ്നേഹവും അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ വർഷിക്കട്ടെ. ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി, ടാലിൻ റോവ്. എനിക്ക് പാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ലൗകിക ചിന്തകൾ (Worldly thinking) കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒഴിവാക്കണം, വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സിനെ അനുവദിക്കുക. ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് മാനസികാരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്, കാരണം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ മനസ്സിനുണ്ടാക്കുന്ന ക്ഷതം സംരക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത ശക്തി ഇടപെടുന്നു.

2.  തീറ്റിഭ്രാന്ത് (അമിതഭക്ഷണം) പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താണ്?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- അവൻ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തോടെ ജനിക്കും, ആരും അയാൾക്ക് ഒന്നും ദാനം ചെയ്യില്ല.

3. നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

[നിങ്ങൾ വിവരിച്ചതുപോലെ നരകത്തിലേക്കുള്ള മൂന്ന് പ്രധാന കവാടങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായ ലൈംഗികത, കോപം മൂലമുള്ള അക്രമം, അത്യാഗ്രഹവും അഴിമതി നിറഞ്ഞ സമ്പത്ത് സമ്പാദനവുമാണ്. നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മറ്റ് പാപങ്ങളുണ്ടോ?]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ഈ മൂന്നും പൂർണമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടാൽ, ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വാമൊഴി മുന്നറിയിപ്പുകൾ മാത്രം ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് പാപങ്ങൾ വളരെ ചെറുതാണ്.

4. മറ്റുള്ളവരുടെ കഷ്ടപ്പാടിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആകസ്മികമായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളാണോ?

[നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുകയോ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയോ അത് അബദ്ധവശാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും സാഹചര്യം മൂലം അവർ കഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ, ഈ കഷ്ടപ്പാടിന് നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളാണോ?]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- അങ്ങനെയൊരു ഉദ്ദേശ്യം നമ്മിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിന് നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളല്ല. മറ്റുള്ളവർ കഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അത് അവരുടെ പാപങ്ങളുടെ മാത്രം ശിക്ഷയാണ്.

5. നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന് നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളാണോ?

 [നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ, മാംസം വിൽക്കുന്ന ഒരു പലചരക്ക് കടയോ സിഗരറ്റ് വിൽക്കുന്ന ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളം പറയുന്ന ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനമോ, എന്നാൽ നമ്മുടെ ജോലി ഞങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗമാണ്, അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പാപത്തിന് നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളാണോ? ഈ സംഘടനകളിൽ?]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- പാപം സ്ഥാപനത്തിനാണ് അത് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അല്ലാത്തതിനാലും നമ്മുടെ ഉപജീവനമാർഗം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലും നമുക്ക് പാപമൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല.

6. കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് ദുരിതവും സന്തോഷവും ഒരുപോലെ ആസ്വദിച്ചതെങ്കിലും അനീതി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്?

[യൂണിവേഴ്സൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി വെബ്‌സൈറ്റിലെ (universal spirituality website) ഒരു ദിവസത്തെ ഉദ്ധരണി കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ ദുരിതവും സന്തോഷവും ഒരുപോലെ ആസ്വദിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ദൈവം അനീതിയെ വളരെയധികം വെറുക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങളും എങ്ങനെ ഏകീകരിക്കാം?]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- നമ്മുടെ മുൻകാല നല്ലതും ചീത്തയുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് സന്തോഷവും ദുരിതവും വരുന്നത്, യോഗ എന്നാൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കുക എന്നതാണ്. തിരിച്ചറിവ് (realization) വന്നാൽ, അനീതി സത്തയായ പാപങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു. നിലവിൽ അനീതിയെ എതിർക്കുമ്പോൾ, മുമ്പ് ചെയ്ത നല്ലതും ചീത്തയുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. വർത്തമാനകാലം ശോഭനമായ ഭാവി നൽകുന്നു, അതിൽ ദുരിതങ്ങളൊന്നുമില്ല.

7. ഒരു ഓൺലൈൻ റെഡ്ഡിറ്റ് ഫോറത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു ചോദ്യം: ശാരീരിക ആകർഷണം എപ്പോഴും കാമമാണോ (lust)?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- അതെ. കാമം (lust) എന്നാൽ ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക ആകർഷണം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

8. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരാളോട് ശാരീരികമായി ആകർഷിക്കപെട്ടാൽ അത് കാമമല്ലേ?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- കൊലപാതകമാണെന്ന് അറിയാതെ നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും കൊന്നാൽ അത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പാപമല്ലേ?

9. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശാരീരിക സൗന്ദര്യത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വീകാര്യമാണോ?

[മത്തായി 5:27 "വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്' എന്ന് പറഞ്ഞതായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കാമത്തോടെ നോക്കുന്ന എല്ലാവരും, അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവളോടൊപ്പം ഇതിനകം വ്യഭിചാരം ചെയ്തുവെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു." എനിക്ക് കാമത്തോട് ഒരു പ്രവണത ഉള്ളതിനാൽ ഇതുപോലെ പാപം ചെയ്യുന്നത് നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പുരുഷനെന്ന നിലയിൽ, ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശാരീരിക സൗന്ദര്യത്തെ അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് മിക്കവാറും അസാധ്യമാണ്?]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരസൗന്ദര്യത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും കാമവികാരത്തിന് കാരണമാകും. ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആകർഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശാരീരിക സൗന്ദര്യത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരാൾ മനസ്സിൽ മോശമായ ചിന്തകൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയും മോശമായ പ്രവൃത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അത്തരമൊരു സൈദ്ധാന്തിക പാപിയ്ക്കു നരകത്തിൽ വാമൊഴിയായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു, പക്ഷേ, പ്രായോഗികമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ല. ഒരു സൈദ്ധാന്തിക പാപി പ്രായോഗികമായി പാപം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട്. കാര്യകാരണാവസ്ഥയിൽ (the causal state) തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, കാരണം കാര്യകാരണാവസ്ഥയ്ക്ക്  (causal state) പ്രായോഗിക അവസ്ഥയിലേക്ക് വ്യാപിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഉണ്ട്.

 

 
 whatsnewContactSearch