home
Shri Datta Swami

Recent Articles (By Date)


Filters for articles

Showing 41 to 60 of 804 total records

രാമനെ വനത്തിലേയ്ക്ക് അയക്കുന്നത് പാപം എന്ന് പറയാമോ?

Posted on: 06/05/2024

ശ്രീ സൗമ്യദീപ് മണ്ഡൽ ചോദിച്ചു: മന്ഥരയ്ക്കും കൈകേയിക്കും ഒപ്പം രാമനെ കാട്ടിലേക്ക് അയച്ചതിൽ ദശരഥ രാജാവ് പാപിയായോ? അല്ലെങ്കിൽ അത് രാമൻ്റെ ഒരു ചോയ്‌സോ വിധിയോ മാത്രമാണ്...

Read More→ഹനുമാൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടുന്ന സിന്ധുരം മിശ്രിതത്തിൻ്റെ ആന്തരിക സാരാംശം എന്താണ്?

Posted on: 06/05/2024

ശ്രീ സത്യ റെഡ്ഡി ചോദിച്ചു: മീ പാദ പദ്മലാകു നമസ്കാരം സ്വാമിജി. സ്വാമിജി, പരാശര സംഹിതയിൽ, ശനിയെ ശിക്ഷിച്ച ശേഷം, ഹനുമാൻജി ശനിയാഴ്ച ശനിയോട്, തന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരോട്, ശനി ആത്മാവിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങളുടെ തീവ്രത കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഒരു വാക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹനുമാജിയുടെ ശരീരത്തിൽ...

Read More→ഉയർന്ന ഭക്തിയും ആരാധനയും ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ആത്മാക്കളോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല?

Posted on: 24/04/2024

മിസ്സ്‌. ത്രൈലോക്യ ചോദിച്ചു:- സ്വാമി, ഇത്രയധികം ഭക്തിയും ആരാധനയും ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ ചർച്ചകളും ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു വാക്ക് പറയാനുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രതികരണം പോലും ദൈവം കാണിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? കലിയുഗത്തിൻ്റെ ഇക്കാലത്ത് ഈ പോയിൻ്റ് കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഈ പോയിൻ്റിന്...

Read More→അദ്വൈത ദർശനം ഒരു തുടക്കക്കാരന് ആത്മീയതയിൽ നല്ല ആകർഷണവും പ്രോത്സാഹനവും നല്കുന്നതാണെന്നു അങ്ങ് കരുതുന്നില്ലേ?

Posted on: 20/04/2024

മിസ്സ്‌. ത്രൈലോക്യ ചോദിച്ചു:- പാദനമസ്കാരം, സ്വാമി. അദ്വൈത ദർശനം കേൾക്കുമ്പോൾ, ഒരുവൻ ദൈവമാണെന്ന് തോന്നുന്നതിനാൽ പൂർണ്ണമായ ഊർജത്തോടെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹനവും ആവേശവും ലഭിക്കുന്നു. സ്വാമി, ആത്മീയതയിൽ താൽപര്യം കാണിക്കാനും ഈ ലൗകിക ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വേർപിരിയാനും ഇത് ആത്മാവിൻ്റെ നല്ല ആകർഷണവും പ്രോത്സാഹനവുമാണെന്ന്...

Read More→അങ്ങയുടെ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ അങ്ങയുടെ ആന്തരിക അർത്ഥമെന്താണ്?

Posted on: 17/04/2024

[മിസ്സ്‌. ത്രൈലോക്യ ചോദിച്ചു:- പാദനമസ്കാരം, സ്വാമി. ഇന്ന് ശ്രീരാമ നവമി. ഇനിപ്പറയുന്ന തമാശ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് പലതവണ പറഞ്ഞു - "ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആശയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു: i) സമകാലിക മനുഷ്യാവതാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, ii) സമകാലിക മനുഷ്യാവതാരത്തിന് അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലത്തിൻ്റെ ത്യാഗം. ഭഗവാൻ...

Read More→ഭക്തരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാമി ഉത്തരം നൽകുന്നു

Posted on: 13/04/2024

1. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാനാകുമോ?

[ശ്രീ പ്രവീൺ ചോദിച്ചു: ഹലോ സ്വാമി, കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അതിനെ മറികടക്കാൻ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ മാർഗനിർദേശം ആവശ്യമാണ്...

Read More→ശ്രീ സത്യ റെഡ്ഡിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാമി ഉത്തരം നൽകുന്നു

Posted on: 13/04/2024

1. സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിയുമായി ഒരു കടബാധ്യത (ഡെബ്റ്  ബോണ്ട്) രൂപപ്പെടുമോ?

[ശ്രീ സത്യ റെഡ്ഡി ചോദിച്ചു: മീ പാദപത്മലാകു നമസ്കാരം സ്വാമിജി. സ്വയംഭോഗത്തിന് അടിമയായ ഒരാൾ, സൈദ്ധാന്തികമായി തൻ്റെ എതിർലിംഗത്തെക്കുറിച്ച് മിഥ്യാബോധം മനസ്സിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കൈകൊണ്ട് പ്രായോഗികമായി ബീജം പുറത്തുവിടുന്നു,...

Read More→ആന്തരിക സാഹചര്യങ്ങൾ അവഗണിച്ച്‌ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിശ്ശബ്ദത പാലിക്കുന്നതിൻ്റെ നല്ല ലക്ഷ്യം എന്താണ്?

Posted on: 13/04/2024

ശ്രിമതി. സുധാ റാണി ചോദിച്ചു: പാദനമസ്കാരം സ്വാമി! എൻ്റെ അസാധുവായ ജീവിതത്തിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ദയ ചേർത്തുകൊണ്ട് പൂജ്യം സാധുവായ സംഖ്യയായി ഉയർത്തിയതിന് നന്ദി സ്വാമി. സ്വാമിയേ, എല്ലാ ഇതിഹാസങ്ങളും പറയുന്നത്, അസുരന്മാരെ സമകാലിക അവതാരങ്ങൾ കൊല്ലുന്നു, കാരണം അവർ യഥാർത്ഥ...

Read More→കുന്തിയ്ക്കും പണവും കുട്ടികളുമായി ബന്ധനമുണ്ടോ?

Posted on: 13/04/2024

ശ്രീമതി. സുധാ റാണി ചോദിച്ചു: പാദനമസ്കാരം സ്വാമി, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നൽകിയതിന് നന്ദി സ്വാമി. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള എൻ്റെ അജ്ഞത നീക്കുക. തൻ്റെ പുത്രന്മാരെയും കൊട്ടാരത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ച് വാർദ്ധക്യത്തിൽ കൗശലക്കാരനായ രാജാവായ ധൃതരാഷ്ട്രരോടും ഗാന്ധാരിയോടും ഒപ്പം പോയതിനാൽ...

Read More→ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ഭഗവാൻ നിർവഹിച്ച ദൗത്യം എന്താണ്?

Posted on: 13/04/2024

ശ്രീമതി. സുധാ റാണി ചോദിച്ചു: ദുഷ്ട ശിക്ഷണം, ശിഷ്ട സംരക്ഷണം, ജ്ഞാനപ്രചരണം എന്നിവയിൽ മനുഷ്യാവതാരമായ ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ഭഗവാൻ നിർവഹിച്ച ദൗത്യം എന്താണ്? ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഭാര്യമാരായ ലക്ഷ്മിയും പദ്മാവതിയും തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് സഹിക്കവയ്യാതെ ഒരു വിഗ്രഹമായി...

Read More→ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ അവിദ്യ, ആവരണം, വിക്ഷേപം, മല, അധ്യാസ എന്നിവയെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്താം?

Posted on: 13/04/2024

ശ്രീമതി. സുധാ റാണി ചോദിച്ചു: നിലവിലെ ആത്മീയ തർക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, വിവിധ മതങ്ങളിലെ എല്ലാ ദൈവിക രൂപങ്ങളിലും ഉള്ള ഒരു സ്രോതസ്സായി ഏകദൈവത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അവിദ്യ, ആവരണം, വിക്ഷേപം, മല, അധ്യാസ എന്നിവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്താനാകും...

Read More→ഒരു ഹിന്ദു ഗുരുവിൻ്റെ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച് ദയവായി അഭിപ്രായമിടുക

Posted on: 13/04/2024

ശ്രീമതി. സുധാ റാണി ചോദിച്ചു: പാദനമസ്കാരം സ്വാമി, എന്നെ പ്രകാശിപ്പിച്ചതിന് നന്ദി സ്വാമി. സ്വാമി! ഒരു ഹിന്ദു ആത്മീയ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഗുരു പഠിച്ചത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തെ ആദ്യം ഒന്നിക്കാനും പിന്നീട് 'നരസിംഹ'മാകാനും വിളിച്ചു. താൻ മാത്രമാണ് ദൈവമെന്ന് പറയുന്ന ഹിരണ്യകശിപുകളെ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ...

Read More→സ്വയം സമ്പാദിച്ചതും പൂർവ്വികവുമായ സ്വത്തുക്കൾ ഉള്ള ഒരു ഭക്തൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ത്യാഗം എന്താണ്?

Posted on: 13/04/2024

[ശ്രീ സൂര്യ ചോദിച്ചു: പ്രിയ സ്വാമി, സ്വയം സമ്പാദിച്ച സ്വത്തും പൂർവ്വിക സ്വത്തും ഉള്ള ഒരു ഭക്തൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സമ്പൂർണ്ണ ത്യാഗം (സർവ കർമ്മ ഫല ത്യാഗം)? അങ്ങയുടെ പത്മ പാദങ്ങളിൽ, സൂര്യ]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ആർക്കെങ്കിലും പൂർവ്വികവും സ്വയം സമ്പാദിച്ചതുമായ...

Read More→വിന്ധ്യയുടെ തെക്ക് താമസിക്കുന്നവർ ദ്രാവിഡരും വിന്ധ്യയുടെ വടക്ക് താമസിക്കുന്നവർ ആര്യരും ആണോ?

Posted on: 13/04/2024

പ്രൊഫ. ജെ.എസ്.ആർ. പ്രസാദ് ചോദിച്ചു:- സാഷ്ടാംഗ നമസ്ക്കാരം സ്വാമി. യുട്യൂബ് അവതരിപ്പിച്ച സത്യാന്വേഷിയിൽ, വിന്ധ്യാ പർവതങ്ങളുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്നവർ ദ്രാവിഡ വംശരാന്നെന്നും വിന്ധ്യാ പർവതത്തിന് വടക്ക് താമസിക്കുന്നവർ ആര്യ വംശരാന്നെന്നും പറയുന്നു. ഈ വിഷയം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം? അങ്ങയുടെ...

Read More→പുരാതന ഇന്ത്യൻ ജാതി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉത്തരം നൽകാം?

Posted on: 11/04/2024

[പ്രൊഫ. ജെ.എസ്.ആർ. പ്രസാദ് ചോദിച്ചു:- സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം സ്വാമി. യൂട്യൂബിൽ 'സത്യാന്വേഷി' അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചില വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ, ബ്രാഹ്മണരെ  അവരുടെ പരമോന്നത സ്ഥാനത്തിനും പൊതു ബഹുമാനത്തിനും വേണ്ടി അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. പുരാതന ഇന്ത്യൻ ജാതി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള...

Read More→പൂർവികരുടെ പണവുമായുള്ള ബന്ധനത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായും അതിൻ്റെ ത്യാഗത്തെ കർമ്മ ഫല ത്യാഗമായും കണക്കാക്കാമോ?

Posted on: 30/03/2024

[ശ്രീ ഫണി കുമാർ ചോദിച്ചു:- പാദനമസ്കാരം സ്വാമി, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത പണമില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തൻ്റെ പക്കൽ പൂർവ്വിക സമ്പത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ, നമുക്ക് പൂർവ്വിക പണവുമായുള്ള ബന്ധനത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ബന്ധനമായും പൂർവ്വിക പണത്തിൽ നിന്നുള്ള ത്യാഗത്തെ കർമ്മ ഫല ത്യാഗമായും...

Read More→ദത്ത ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷകളിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വിജയിക്കുകയും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദയവായി എന്നെ അറിയിക്കൂ

Posted on: 30/03/2024

[പ്രൊഫ. ജെ. എസ്. ആർ. പ്രസാദ് ചോദിച്ചു:-  സ്വാമി, സർവ്വജ്ഞനായ ദത്ത ഭഗവാൻ ഭക്തരെ പ്രായോഗിക ഭക്തിയിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നു. വിജയിക്കുന്നവരുടെയും പരാജയപ്പെടുന്നവരുടെയും രണ്ട് കേസുകളും ദയവായി ബോധവൽക്കരിക്കുക. അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ ദിവ്യ താമര പാദങ്ങളിൽ]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:-  പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്ന ശക്തുപ്രസ്ഥത്തിൻ്റെയും...

Read More→ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞയുടെയും ഗോപികമാരുടെയും ഭക്തി സംബന്ധിച്ച ശ്രീ കിഷോർ റാമിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ സ്വാമി വ്യക്തമാക്കുന്നു

Posted on: 22/03/2024

1. ഗോപികമാരുടെ ഭക്തി സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായ ജനകൻ്റെ ഭക്തിയേക്കാൾ വലുതല്ലേ?

[ശ്രീ കിഷോർ റാമിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലും ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയുടെ തീവ്രത ഒന്നുതന്നെയാണെന്നും അതിനാൽ ഒരു ഭക്തിയും വലുതോ ചെറുതോ അല്ലെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗോപികമാർ പാരമ്യത്തിലെ ഭക്തി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ബൃന്ദാവനം വിട്ടപ്പോൾ ഭ്രാന്തരായി...

Read More→ശ്രീ ഹ്രുഷികേഷിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാമി ഉത്തരം നൽകുന്നു

Posted on: 21/03/2024

1. സാത്താനിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ എങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം? അങ്ങ് യേശുവാണെന്ന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും?

[ശ്രീ ഹ്രുഷികേശ് ചോദിച്ചു: പ്രിയ സ്വാമി, ആത്മീയതയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഞാൻ നടത്തിയ ചർച്ചകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി താഴെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ഞാൻ അങ്ങയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സാത്താനിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ എങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം? ബൈബിൾ പ്രകാരം, സാത്താന് ഏത് രൂപവും...

Read More→ഭഗവാൻ ചിത്രഗുപ്തനോട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആചാരത്തിൻ്റെ സാരാംശം എന്താണ്?

Posted on: 21/03/2024

ശ്രീ ദിവാകര റാവു ചോദിച്ചു: പാദ്‌നമസ്‌കാരം സ്വാമി, ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ചിത്രഗുപ്തൻ ദേവനെ ആരാധിക്കുന്ന "ചിത്രഗുപ്ത നോമു"യെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചിത്രഗുപ്ത നോമു ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഏത് ആചാരങ്ങളും (നോമുലു) നടത്തിയാലും ഫലം ലഭിക്കില്ലെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നു. ചിത്രഗുപ്തനോട് ചെയ്യുന്ന...

Read More→ 

Note: Articles marked with symbol are meant for scholars and intellectuals only

 
 whatsnewContactSearch

Filters for articles